Những cột đèn giao thông xanh đỏ vàng giúp cho việc điều khiển và điều phối hệ thống giao thông xảy ra trơn tru, khoa học hơn. Giúp