Những chiếc rìu tượng trưng cho sức mạnh, bộ vector banner này rất thích hợp cho những bạn designer ưu thích sự hành động và mạnh mẽ, khác