Bức tranh tổng thể từ việc xây nền móng, đắp đất, vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nên những tòa nhà kiên cố và hoành tráng