Chắc hẳn bây giờ ai cũng có 1 facebook cá nhân, và nút LIKE chính là sức mạnh truyền thông của facebook ấy, ngoài nét vẽ truyền thống,