Bạn yêu thích các món ăn nhanh trong nhà hàng như: hotdog, hamburger, khoai tây chiên, kem, coca… thì đây chắc hẳn là bộ vector mà bạn cần.