Ngày nay, việc bảo vệ an toàn cá nhân cũng như tài khoản thẻ ngân hàng, tín dụng, tiền bạc, cũng thật sự hết sức cần thiết, ngoài