Những chiếc xe cứu thương hú còi chạy liên tục và rất nhanh trên đường phố để ngày đêm giành giật sự sống của con người khỏi bàn