Vector happy new year | Eps | 24 MB P/s: file thiết kế này chứa hiệu ứng rất nặng, sử dụng có thể load chậm thì chịu