Trân trọng giới thiệu bộ vector tem   xe máy , xe điện , tem chế ,   tem chùm , tem nổi , tem vành ….. Tem