Ngoài những bộ lịch treo tường, lịch bloc hay lịch treo khung thì vector6 xin gửi tới mọi người mẫu lịch để bàn đa dạng nhất độc đáo