Đối với chung ta hay gói gọn hơn là với tuổi thơ quen thuộc của chúng ta thì cây tre rất gần gũi. Từ những cành cây cho