PSD Lịch năm Mậu Tuấn, Đem đến phong cách thiết kế mới sử dụng những bức ảnh minh họa tuyệt vời. Thiết kế của Tàu cơ mà rất