Sử dụng kết hợp 2 dạng file Photoshop và Indesign dễ ràng chỉnh sửa, hệ màu CMYK thận tiện in ấn chuẩn màu sắc. Font có sẵn hoặc