Chúng tôi nhận được rất nhiều mail yêu cầu về font chữ nghệ thuật, để đáp ứng theo yêu cầu mọi người Vector6 xin gửi tới mọi người