Với nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội, việc quảng cáo không chỉ đơn giản là quảng bá hay giới thiệu về một sản phẩm bào