Với hiệu ứng này bạn có thể thoải mái lựa chọn và sử dụng trong mọi trường hợp, như tạo thêm cho video của bạn sự khác lạ,