Sử dụng trong các lĩnh vực thiết kế phim ảnh, hoạt hình, quảng cáo.v.v..Sử dụng Typex Script để nhanh chóng tạo và chỉnh sửa tiêu đề. Downloadd miễn