[Tác phẩm] Kỹ thuật tạo hình bằng phun thủy tinh


Nghệ sĩ William LeQuier người đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc kính chảy tuyệt đẹp bằng một phong cách độc đáo, ông đã phát triển nó trong suốt hơn một thập kỷ rưỡi.

Vào giữa những năm 70, ông đã học được về thổi thủy tinh và trong nhiều năm ông đã tạo chiếc tàu thủy tinh. Sau đó, vào đầu những năm 90, ông bắt đầu thử nghiệm với thiết kế bề mặt phun cát. Trong khi quan sát những đống vớt kính kệ, ông nhận ra rằng ông có thể làm cho công trình xây dựng nhiều lớp mà trông giống như những sợi chảy tự do của kính khắc. Những mảnh này sẽ được lấy cảm hứng từ các sự kiện nhất thời trong thiên nhiên như sóng vỡ lở hoặc đàn sứa bơi qua đại dương.

vector643489_(1)_(Custom).jpg

vector643489_(2)_(Custom).jpg vector643489_(8)_(Custom).jpg vector643489_(9)_(Custom).jpg vector643489_(10)_(Custom).jpg vector643489_(11)_(Custom).jpg vector643489_(12)_(Custom).jpg /> vector643489_(14)_(Custom).jpg vector643489_(15)_(Custom).jpg vector643489_(16)_(Custom).jpg

Mỗi tác phẩm điêu khắc bắt đầu với một bản phác thảo thô. Từ đó, ông sản xuất một mẫu để mở rộng quy mô. Các tác phẩm của ông lấy cảm hứng từ các loài sinh vật biển trong hệ sinh thái.

vector643489_(3)_(Custom).jpg vector643489_(4)_(Custom).jpg vector643489_(5)_(Custom).jpg

Bắt đầu lấy bụi thủy tinh

vector643489_(6)_(Custom).jpg

Bắt đầu phun bụi thủy tinh để tạo hình

vector643489_(7)_(Custom).jpg

Ghép mảng thủy tinh và bụi thủy tinh vào nhau

vector643489_(13)_(Custom).jpg

Tác phẩm hiện lên hoàn hảo

Dịch: Trần Đức Tiến / Vector6.com

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]