[Stock image] Hình ảnh những mẫu lư đồng, lư hương


Theo quan niện của người Việt thì lư hương hay còn gọi là đỉnh đồng là một trong những đồ thờ cúng linh thiêng. Tuy nhiên đây là món đồ có giá trị, thường được sử dụng trong các gia đình có điều kiện hay chùa chiền, miếu điện. Download bộ ảnh mẫu lư đồng, lư hương được trạm trổ tuyệt đẹp tại Vector6.com

f432c07eaa274c57Custom.jpg
2d3e96bffd9f7075Custom.jpg
89ea153bdda71247Custom.jpg
132c4b57dc1995e9Custom.jpg
884333b87c4ac67dCustom.jpg
911552e91350428aCustom.jpg
b8ee764c0c27ceb7Custom.jpg
cac8c7459e6d9afdCustom.jpg
cf3014a5c37e18ecCustom.jpg
de2a984115b2fb28Custom.jpg
eeb473c87be2f95bCustom.jpg

(Download 33 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]