[Stock image] Gói sưu tập hình ảnh về cây tre


Đối với chung ta hay gói gọn hơn là với tuổi thơ quen thuộc của chúng ta thì cây tre rất gần gũi. Từ những cành cây cho tới thân cây gân guốc thì cây trẻ mang một vẻ đẹp rất bình dị và đẹp. Download tài nguyên đồ họa hoàn toàn miễn phí tại Vector6.com

Fotolia_38579449_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_38640783_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_39521219_Subscription_LCustom.jpg
Fotolia_39826902_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_42692473_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_43297612_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_44559295_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_44897842_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_49948472_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_52544618_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_54773132_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_55520641_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_57064629_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_57691697_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_58064387_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_59955140_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_60508479_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_60765082_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_61277318_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_61327430_Subscription_XLCustom.jpg
Fotolia_61528991_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_61827035_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_31852324_Subscription_XXLCustom.jpg
Fotolia_37447770_Subscription_XXLCustom.jpg

(Download 70 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]