_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Tổng hợp hiệu ứng Actions & Overlays

[Psd] Tổng hợp hiệu ứng Actions & Overlays


Để có được những bức hình mới lạ độc đáo nhất hãy lựa chọn cho mình một hiệu ứng actions & overlays cá tính nhất. Download miễn phí tại Vector6.com
Actions gồm:
4 season action
autumn sensation action
black and white action
children action
infrablu action
rain look action
skin & toning action
snow look action
split tones action
infrabrown action
infrapink action
snow sensation action
soft touch action
sunset sensation action
vintage look action

Overlays gồm:
Dust overlays (25 types)
Feather overlays (10 types)
Fog overlays (6 types)
Leaf overlays ( 25 types)
Lightpack – sun & sunset ( 15 types)
Magic Lights (25 types)
Petals overlays (20 types)
Rain overlays ( 25 types)
Snow overlays ( 25 types)

1487348656_actionbundle.jpg

(Download 384 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com