[Psd] Thiết kế tờ gấp nghệ thuật và văn hóa


Bộ tờ gấp dưới đây giúp giới thiệu và trưng bày những nét văn hóa truyền thống cho du khách, đây là mẫu giúp chúng ta dễ dàng chỉnh sửa và cải tiến sáng tạo hơn trong thiết kế. Download miễn phí tài nguyên đồ họa tại Vector6.com

1Custom.jpg
2Custom.jpg
3Custom.jpg
4Custom.jpg
5Custom.jpg

(Download 13 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]