_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/12/","Post":"https://vector6.com/psd-tranh-dong-ho-ho-vinh-hoa-em-om-ga/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-tranh-dong-ho-ho-vinh-hoa-em-om-ga/psd-tranh-dong-ho-3d-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Thiết kế CV xin việc & cover letter 1

[Psd] Thiết kế CV xin việc & cover letter 1


Chia sẻ thiết kế CV xin việc cá tính dành riêng cho bạn, rất dễ sử dụng và tùy biến theo ý tưởng của bạn. Gói thiết kế 20$ trên shuterstock nay được miễn phí hoàn toàn trên Vector6.com. Download miễn phí tại Vector6.com (part 1)

1486416892_YjjpzKU.jpg

(Download 26 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com