[Psd] Thiết kế CV xin việc cá tính, đơn giản

banner hiep hoi

Professional & Clean Resume/ CV. Thiết kế trang nhã dễ sử dụng và tùy chỉnh, vì vậy bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa, thực hiện thiết kế của bạn cho bất kỳ cơ hội và giúp bạn có được công việc của bạn. Đây là tính linh hoạt của mẫu Cv này.
Template Resume chuyên nghiệp này được thực hiện trong Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign và MS Word aka Microsoft Word. CVmẫu này là sản phẩm chuyên nghiệp tổ chức và được dán nhãn như vậy mỗi người mới bắt đầu có thể chỉnh sửa nó như một pro. Download miễn phí tại Vector6.com

screenshot-1-Custom.jpg
screenshot02-Custom.jpg
screenshot03-Custom.jpg
screenshot04-Custom.jpg

(Download 70 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]