[PSD Template] Banner Thiết kế Quảng Cáo

banner hiep hoi

[Vector6] Tiết kiệm thời gian và tạo ra đồ họa truyền thông xã hội nhất quán với các mẫu này. Bạn có thể sử dụng màu sắc và phông chữ của thương hiệu để làm cho chúng độc đáo của bạn. Các mẫu được đưa ra như được hiển thị và nếu có thể tùy chỉnh đầy đủ. Download miễn phí bên dưới nhé 🙂

PSD-Banner-Quang-cao.jpg
PSD-Banner-Quang-cao.png

[PSD Template] Banner Thiết kế Quảng Cáo (65MB)

DOWNLOAD LINK FSHARE

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]