_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Sáng tạo ý tưởng bộ nhận diện thương hiệu

[Psd] Sáng tạo ý tưởng bộ nhận diện thương hiệu


Bộ sưu tập một số mẫu bộ nhận diện thương hiều đầy đủ nhất gồm 30 loại khác nhau gồm: business card, mũ, note book, đồng phục…Tất cả đều tạo nên sự chuyên nghiệp trong từng sản phẩm thiết kế. Download trọn bộ psd này tại Vector6.com

1483946152_5-kopyala.jpg

(Download 19 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com