[Psd] Poster, banner, biển quảng cáo phương tiện truyền thông

banner hiep hoi

Càng ngày xã hội càng đổi mới, nhờ sự quảng cáo của các phương tiện truyền thông khác nhau đã tạo nên sự đa dạng, sáng tạo và chuyên nghiệp. Dưới  đây là một số thiết kế đầy chuyên nghiệp và sáng tạo đó mà Vector6 muốn gửi tới các bạn

SocialMediaSinageBillboardOutdoorStandboard_Image-Preview.jpg

(Download 21 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]