[Psd] Phục chế ảnh, ghép ảnh thẻ áo quân đội 1


Trong quân đội nhân dân Việt Nam có rất nhiều các binh chủng khác nhau, cấp bậc khác nhau, đa dạng riêng. Dưới đây là tổng hợp các binh chủng quân đội, cấp bậc, quân hàm các cán bộ chiến sĩ, dùng để ghép ảnh thẻ, phục chế ảnh. Download trực tiếp miễn phí tại Vector6.com (part 1)

phongkhong-khongquansuadoiCustom.jpg
bienphongCustom.jpg
bienphongCustom0b83d.jpg
bobinh-cogioiCustom.jpg
bobinhCustom.jpg
haiquanCustom.jpg
lucquanCustom.jpg
phongkhong-khongquanCustom.jpg

(Download 830 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]