Psd mockup hộp bao bì đựng sản phẩm


banwebsite.gif

Mockup đã ngày càng phổ biến để cho khách hàng nhìn thấy sản phẩm thật, dễ hình dung hơn. Download miễn phí tại vector6.com

[​IMG]
3 Packaging PSD Mockups With Customizable Backgrounds – 75 MB
DOWNLOAD

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banwebsite.gif
Report post contact: vector6.com@gmail.com