_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/freegfxdownload-free-vector-art-5-680x3501/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Mock-up thiết kế bao bì vỏ hộp thuốc

[Psd] Mock-up thiết kế bao bì vỏ hộp thuốc


Mock-up bao bì sản phẩm hộp thuốc nhỏ gọn đơn giản với đủ góc độ dành cho thiết kế. Thú vị và dễ dàng tùy biến theo ý bạn. Download trực tiếp kho tài nguyên đồ họa tại Vector6.com

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

(Download 351 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com