[Psd] Mock-up tạp chí nội thất kiến trúc căn hộ


Bạn cần một bản trình bày thực sự để thiết kế các lời mời hay quảng cáo cho công việc của bạn. Bạn sẽ nhận được các bài trình bày tối đa với một thiết kế tuyệt vời 3D, cho phép bạn làm nhiều hơn đa dạng về chi tiết cho thiết kế của bạn. Mock-up PSD sử dụng các đối tượng thông minh, chỉ mất vài giây sẽ cho bạn cái nhìn thiết kế thực tế chuyên nghiệp. Download miễn phí tại Vector6.com

01_Preview1Custom.jpg
02_Preview2Custom.jpg
03_Preview3Custom.jpg
04_Preview4Custom.jpg
05_Preview5Custom.jpg
06_Preview6Custom.jpg
07_Preview7Custom.jpg
08_Preview8Custom.jpg
09_Preview9Custom.jpg
10_Preview10Custom.jpg
11_Preview11Custom.jpg
12_CloseupCustom.jpg

(Download 104 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]