_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Mock-up sắp xếp bố trí thiết bị công nghệ

[Psd] Mock-up sắp xếp bố trí thiết bị công nghệ


Những đồ vật, thiết bị được sắp xếp khéo léo tạo nên những bức hình đẹp. Dưới đây là bộ mock-up khá đẹp dành cho mọi người. Download file kèm hướng dẫn phía dưới tại Vector6.com

5.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

(Download 174 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com