[Psd] Mock-up mẫu thiết kế những cuốn sách


banwebsite.gif

Mock-up thiết kế những cuốn sách thú vị, các bạn chỉ cần mẫu và hình ảnh có thể tùy biến theo phong cách riêng, rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian của bạn. Download miễn phí mock-up này tại Vector6.com

1490582372_ISgBuSf.jpg

(Download 160 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banwebsite.gif
Report post contact: vector6.com@gmail.com