_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Mock-up tờ gấp quán coffee

[Psd] Mock-up tờ gấp quán coffee


Dưới đây là mẫu mock-up thiết kế tờ gấp quảng cáo tiệm cafe với đầy đủ nét độc đáo, trang nhã trong từng đường nét. Download miễn phí sản phẩm này tại Vector6.com

mockups_07-o-Custom.jpg
mockups_04-o-Custom.jpg
mockups_05-o-Custom.jpg
mockups_06-o-Custom.jpg

(Download 45 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com