[Psd] Mock-up biển quảng cáo ban đêm


Với sự phát triển của ngành quảng cáo theo xu hướng mới, những sản phẩm thiết kế được quảng bá rộng rãi đa dạng và sáng tạo. Dưới đây là bộ sản phẩm mock-up dành cho thiết kế đầy chuyên nghiệp. Download kho dữ liệu tài nguyên đồ họa phong phú tại Vector6.com

Billboard-at-NightCustom.jpg
Billboard-at-Night-2Custom.jpg
Billboard-at-Night-7Custom.jpg
Billboard-at-Night-2Custom873a4.jpg
Billboard-at-Night-2-1Custom.jpg
Billboard-at-Night-2-5Custom.jpg
Billboard-at-Night-2-7Custom.jpg
Billboards-Night-1Custom.jpg
Billboards-Night-6Custom.jpg
Billboards-Night-7Custom.jpg
Billboards-Night-9Custom.jpg
Billboards-Night-18Custom.jpg

(Download 145 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]