[Psd] Menu tờ gấp thực đơn nhà hàng sang trọng


banwebsite.gif

Giới thiệu với các bạn đây là thiết kế được bố trí giữa nội dung và hình ảnh hợp lý tạo nên một sản phẩm hoàn hảo dành cho các nhà hàng ăn uống. Download miễn phí ngay kho dữ liệu đồ họa tại Vector6.com

1472036949_Iz4zjz1.jpg

(Download 101 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banwebsite.gif
Report post contact: vector6.com@gmail.com