[Psd] Menu tờ gấp thực đơn nhà hàng sáng tạo

banner hiep hoi

Thiết kế này được thực hiện trong Photoshop các tập tin bao gồm có tập tin trợ giúp và photoshop psd sản phẩm. Psd được thiết kế rất tốt các nhóm tên riêng và các lớp tên riêng. Rất dễ dàng để chỉnh sửa rất dễ dàng để chèn hình ảnh rất dễ dàng để thay đổi văn bản. Hình ảnh được để dưới dạng là Smartobjects làm dễ dàng cho bạn để thêm hình ảnh và chỉnh sửa tập tin. Download miễn phí thiết kế này tại Vector6.com

trifold2-Custom.jpg
trifold0-Custom.jpg
trifold1-Custom.jpg

(Download 43 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]