[Psd] Giây phút đếm ngược trong điện ảnh

banner hiep hoi

Trong những cảnh quay hay những đoạn mở đầu một bộ phim, thường người ta có những đoạn giây đếm ngược. Dưới đây là mẫu psd thiết kế những đoạn movie strip countdown dành cho mọi người. Download dữ liệu đồ họa tại Vector6.com  

Countdown00Custom.png
Countdown01Custom.png
Countdown02Custom.png
Countdown03Custom.png
Countdown04Custom.png
Countdown05Custom.png
Countdown06Custom.png
Countdown07Custom.png
Countdown08Custom.png
Countdown09Custom.png

(Download 129 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]