[Psd] Bộ sưu tập tượng phật 2


Theo truyền thống từ ngàn đời xưa phật giáo mang những nét văn hóa tinh thần của người Việt, trong những nét đẹp văn hóa đó thì tượng phật luôn mang một vẻ đẹp về tinh thần không thể thiếu được trong đời sống con người. Vector6 xin gửi tới mọi người bộ sưu tập mang đậm nét văn hóa dân tộc. (part 2)

PG-Dilac07Custom.jpg PG-Phat01Custom.jpg PG-Phat02Custom.jpg PG-Phat03Custom.jpg Nipic_7893235_20111102111402673399Custom.jpg PG-Dilac02Custom.jpg

(Download 237 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]