[Psd] 3D map generator – Photoshop Action

banner hiep hoi

“3D map generator” đặc biệt được tạo ra cho minh họa bản đồ 3D địa lý phức tạp. “3D map generator” có thể được sử dụng để tạo ra bản đồ 3D với quy mô nhỏ hơn nhiều của bản đồ.
Với vài nhấp chuột, nó có thể tạo ra bản đồ 3D đẳng trong 3 hướng khác nhau với độ cao và độ sâu ở các địa hình. Như hình dạng cơ bản có thể là sử dụng văn bản lớp, hình dạng vector, các đối tượng thông minh hay một trong 52 vector  hình dạng. Thiết kế bản đồ có sẵn công cụ mới khác nhau, kết cấu, tác dụng, 37 biểu tượng và các yếu tố. Bản đồ 3D được tạo ra có thể được chỉnh sửa và thiết kế lại cho không giới hạn thời gian.
“3D map generator” tạo ra bản đồ 3D chuyên nghiệp mà là hoàn hảo cho hình minh họa, trình bày, thiết kế trò chơi, như địa hình mô tả, mô tả vị trí, hướng dẫn, sao chép bản đồ, như bản đồ thời tiết v.v.. Giao diện người dùng của bảng điều khiển được sắp xếp rõ ràng và dễ dàng để xử lý. Thư viện hình dạng, cấu trúc và bối cảnh là cầu lối cho các bản cập nhật trong tương lai. Download miễn phí cập nhật nhiều mẫu thiết kế hấp dẫn tại Vector6.com

3dmgGeo-001Custom.jpg
3dmgGeo-002Custom.jpg
3dmgGeo-003Custom.jpg
3dmgGeo-004Custom.jpg
3dmgGeo-005Custom.jpg
3dmgGeo-006Custom.jpg
3dmgGeo-007Custom.jpg
3dmgGeo-008Custom.jpg
3dmgGeo-009Custom.jpg
3dmgGeo-010Custom.jpg
3dmgGeo-011Custom.jpg
3dmgGeo-013Custom.jpg
3dmgGeo-014Custom.jpg
3dmgGeo-015Custom.jpg
3dmgGeo-016Custom.jpg
3dmgGeo-017Custom.jpg

(Download 73 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]