[Psd] 1127 mẫu thiết kế khung email cá nhân


Chia sẻ 1127 mẫu khung email sáng tạo, hiện đại và chuyên nghiệp. Chữ ký Email cho doanh nghiệp của bạn và sử dụng cá nhân. Nó cho phép bạn tùy chỉnh chữ ký email của bạn với logo của bạn, hồ sơ xã hội, bạn có thể dễ dàng thay đổi văn bản và màu sắc của nó từ html cũng như photoshop. Dưới đây chúng tôi cung cấp 1127 html & 103 PSD. Download miễn phí hoàn toàn tại Vector6.com

1-email-signature_previewCustom.jpg
2-email-signature_previewCustom.jpg
3-email-signature_previewCustom.jpg
4-email-signature_previewCustom.jpg
5-email-signature_previewCustom.jpg
6-email-signature_previewCustom.jpg
7-email-signature_previewCustom.jpg
8-email-signature_previewCustom.jpg
9-email-signature_previewCustom.jpg
10-email-signature_previewCustom.jpg
11-email-signature_previewCustom.jpg
12-email-signature_previewCustom.jpg
13-email-signature_previewCustom.jpg

(Download 37 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]