_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Indesign trình này thiết kế tạp chí

Indesign trình này thiết kế tạp chí


45645643433453

Indesign trình này, thiết kế, dàn trang tạp chí chuyên nghiệp | 42 MB

Dễ dàng chỉnh sửa thay thế trang bìa, trang trong | Sẵn sàng in ấn chất lượng (CMYK) | Khổ chuẩn A4 | Nội dung bao gồm 50 trang | Làm việc trên Indesign: CS4/5/6 | Font có trên mạng phải tải về | Hình ảnh không có sẵn.

Download link: Tenlua | Fshare | 4Share | Megashare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com