[Indesign] 10 thiết kế catalog khá ấn tượng


Để đóng góp cho cộng đồng thiết kế nhiều sản phẩm chất lượng, Vector6 luôn tìm kiếm, chọn lọc và cập nhật nhiều thiết kế mới để đa dạng kho tài nguyên đồ họa với những sản phẩm thiết kế tốt nhất. Download dữ liệu hoàn toàn miễn phí tại Vector6.com 

2Customec298.jpg
3Custom40069.jpg
4Custome9859.jpg
5Customebb79.jpg
6Customec6da.jpg
7Custom66756.jpg
8Customde492.jpg
9Custom3c5ee.jpg
10Customb19b9.jpg
11Custom03a38.jpg

(Download 183 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]