Hướng dẫn sử dụng Mockup hiệu ứng ánh sáng Logo

banner hiep hoi

5555545456456

Hướng dẫn chỉnh sửa File // VOLUMETRIC LIGHT LOGO MOCK-UP V02 – [Ấn vào đây để tải]

– Cài đặt Plugin “Luce” để sử dụng (Tác giả: Antonino Perricone!)

1. Download plugin (bản v.2.1 cho Photoshop Cs5 – Cc)

2. Cách cài Plugin này: ( 2 cách * )

Cách 1 bằng admin windown

* copy luce_x64.8bf vào trong
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)\Plug-ins\Filters
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)\Required\Plug-Ins\Filters
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\Required\Plug-Ins\Filters
* copy luce.8bf vào trong
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1\Plug-ins\Filters
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Required\Plug-Ins\Filters
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC\Required\Plug-Ins\Filters

Cách thứ hai là:
* Lưu các tập tin bất cứ nơi nào bạn muốn
* Trong Photoshop (cả hai phiên bản) vào Edit menu -> Preferences -> Plug-Ins
* Bấm vào thư mục Addition Plug-Ins
* Bấm vào “Choose …” và chọn thư mục với luce.8bf (cho 32 bit) hoặc luce_64.8bf (cho 64 bit)

1-333243423 2-333243423 3-333243423

Nếu bạn gặp khó khăn chỉnh sửa có thể liên hệ đến chúng tôi – Y!M: vector6vn – Skype: vector6vn

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]