_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Hướng dẫn sử dụng Mockup hiệu ứng ánh sáng Logo

Hướng dẫn sử dụng Mockup hiệu ứng ánh sáng Logo


5555545456456

Hướng dẫn chỉnh sửa File // VOLUMETRIC LIGHT LOGO MOCK-UP V02 – [ Ấn vào đây để tải]

– Cài đặt Plugin “Luce” để sử dụng (Tác giả: Antonino Perricone!)

1. Download plugin (bản v.2.1 cho Photoshop Cs5 – Cc)

2. Cách cài Plugin này: ( 2 cách * )

Cách 1 bằng admin windown

* copy luce_x64.8bf vào trong
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)\Plug-ins\Filters
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)\Required\Plug-Ins\Filters
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\Required\Plug-Ins\Filters
* copy luce.8bf vào trong
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1\Plug-ins\Filters
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Required\Plug-Ins\Filters
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC\Required\Plug-Ins\Filters

Cách thứ hai là:
* Lưu các tập tin bất cứ nơi nào bạn muốn
* Trong Photoshop (cả hai phiên bản) vào Edit menu -> Preferences -> Plug-Ins
* Bấm vào thư mục Addition Plug-Ins
* Bấm vào “Choose …” và chọn thư mục với luce.8bf (cho 32 bit) hoặc luce_64.8bf (cho 64 bit)

1-333243423 2-333243423 3-333243423

Nếu bạn gặp khó khăn chỉnh sửa có thể liên hệ đến chúng tôi – Y!M: vector6vn – Skype: vector6vn

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com