[Hướng dẫn Photoshop] Tạo hiệu ứng xoáy

Hướng dẫn các bạn Photoshop tạo hiệu ứng xoáy đầy huyền ảo, bức ảnh có chiều sâu ảo diệu Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook [Hướng dẫn Photoshop] Bài 1 : Làm quen cơ bản nhất [Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool Cập nhật nhiều thiết kế hơn: … Đọc tiếp [Hướng dẫn Photoshop] Tạo hiệu ứng xoáy