[Hướng dẫn Photoshop] Tạo hiệu ứng xoáy


Hướng dẫn các bạn Photoshop tạo hiệu ứng xoáy đầy huyền ảo, bức ảnh có chiều sâu ảo diệu

Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 1 : Làm quen cơ bản nhất

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]