_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/freegfxdownload-free-vector-art-5-680x3501/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Hướng dẫn Photoshop] Tạo hiệu ứng xoáy

[Hướng dẫn Photoshop] Tạo hiệu ứng xoáy


Hướng dẫn các bạn Photoshop tạo hiệu ứng xoáy đầy huyền ảo, bức ảnh có chiều sâu ảo diệu

Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 1 : Làm quen cơ bản nhất

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com