[Hướng dẫn Photoshop] Bài 3 : Công cụ vùng chọn

Công cụ vùng chọn là một công cụ quan trọng mọi người cố gắng thành thạo nhé. Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook [Bài tập] Mọi người vào đường link tìm đến bài hôm nay. Sau đó, hãy tải về và hoàn thiện nó trở thành một tác phẩm của riêng bạn … Đọc tiếp [Hướng dẫn Photoshop] Bài 3 : Công cụ vùng chọn