[Hướng dẫn Photoshop] Bài 3 : Công cụ vùng chọn


Công cụ vùng chọn là một công cụ quan trọng mọi người cố gắng thành thạo nhé.

Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook

[Bài tập]
Mọi người vào đường link tìm đến bài hôm nay. Sau đó, hãy tải về và hoàn thiện nó trở thành một tác phẩm của riêng bạn nhé.

Download bài tập:  https://drive.google.com/open?id=0B6trc3EFADDEa29zeTRWaUlTZDg

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool

[Hướng dẫn Photoshop] Tạo hiệu ứng xoáy

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]