[Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool

Hôm nay chúng ta đi sâu hơn vào một số công cụ. Layer và Move Tool là gì? Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook Trong bài này mọi người sẽ làm được một số thao tác đơn giản và đi sâu trong Photoshop CC. Từ đó mọi người hãy vận dụng làm bài … Đọc tiếp [Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool