[Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool


Hôm nay chúng ta đi sâu hơn vào một số công cụ. Layer và Move Tool là gì?

Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook

Trong bài này mọi người sẽ làm được một số thao tác đơn giản và đi sâu trong Photoshop CC. Từ đó mọi người hãy vận dụng làm bài tập bên dưới nhé.

[Bài tập]
Mọi người vào đường link tìm đến bài hôm nay. Sau đó, hãy tải về và hoàn thiện nó trở thành một tác phẩm của riêng bạn nhé.

Download bài tập https://drive.google.com/open?id=0B6trc3EFADDEa29zeTRWaUlTZDg

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 3 : Công cụ vùng chọn

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 1 : Làm quen cơ bản nhất

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]